Leerkracht

Wat is Museumschatjes?

Als deelnemer van Museumschatjes kunt u vanaf schooljaar 2015/2016 met uw klas een museum in Friesland bezoeken. Alle deelnemende instellingen kunt u vinden onder het kopje [musea].

Museumschatjes bestaat niet alleen uit het museum bezoek, maar ook uit een voorbereidende en verwerkende les. Voor deze lessen is kant-en-klaar lesmateriaal ontwikkeld, bestaande uit een digitale leskist, een docentenhandleiding en het leerlingenmateriaal (de kijkwijzers).

Voor deelname aan Museumschatjes Fryslân kunt u het complete lespakket downloaden op deze website. Onder het kopje [downloads] vindt u alle benodigde documenten. De aanmelding voor het bezoek aan het museum verloopt via het betreffende museum. Onder het kopje [Musea] vindt u alle benodigde informatie over en van het museum. Per bezoek van maximaal 30 leerlingen wordt een vergoeding van €35,- (excl. BTW) gevraagd.

Doelstellingen

Leerlingen die meedoen aan Museumschatjes:
  worden in aanraking gebracht met museaal erfgoed in hun omgeving;
kunnen kenmerken van voorwerpen onder woorden brengen;
kunnen uitleggen waarom hun eigen speciale schat voor hen van waarde is;
kunnen aan de hand van een kijkwijzer meer informatie over een voorwerp achterhalen;

kunnen onder woorden brengen waarom zij een bepaald voorwerp tot hun ‘museumschat’ kiezen;
kunnen het voorwerp van hun keuze met de bijbehorende informatie en de argumenten voor hun keuze op aantrekkelijke en overtuigende wijze aan derden presenteren;
kunnen uitleggen wat een museum is.

Opbouw en tijdsinvestering

1. Voorbereidende les in de klas (40 minuten). Leerlingen leren wat een voorwerp waardevol maakt; leren goed naar voorwerpen kijken; kunnen uitleggen wat hun eigen meest dierbare voorwerp is en waarom dat zo is.
2.  Museumbezoek (60-90 minuten). Iedere leerling kiest zijn eigen grootste schat van het museum. Aan de hand van een kijkwijzer gaat de leerling zijn gekozen voorwerp analyseren. Wat maakt dit voorwerp waardevol?
3.  Verwerkende les in de klas (45-90 minuten, afhankelijk van gekozen werkvormen). Wat is van alle individueel gekozen museumschatten de allergrootste schat? De leerlingen moeten hun eigen gekozen schat verdedigen.


Museumschatjes sluit aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs.

Kerndoel 1, (17), 51, 52, 53, 56