DeelnameVanaf schooljaar 2015/2016 zal het lesmateriaal voor Museumschatjes doorlopend beschikbaar zijn op onze website. U bent vrij om dit lespakket te downloaden en te printen voor gebruik in de les.

Voor het bezoek aan het museum wordt een vergoeding van €35,- exclusief BTW per 30 leerlingen gevraagd. De aanmelding voor het bezoek aan het museum verloopt via het betreffende museum. Onder het kopje [Musea] vindt u alle benodigde informatie over en van het museum.